Ab dem Wintersemester 21-22 können Studierende an der Hochschule Aalen den Masterstudiengang Health Technology Management (HTM) studieren. Foto Rainer Pfisterer